perjantai 19. helmikuuta 2010

Tuunaamo – tuunaa pelisi

Viime talvena alkoi Demola-projekti, jossa tarkoituksena oli tuottaa demo YLE:n Summeri-ohjelman internetsivuille. Demon ideana oli Flash:illa tehtyjen pelien ja animaatioiden ”tuunaaminen”. Käyttäjä pystyy kustomoimaan sisällön (pelin tai animaation) tekstuureja, ja näin ”tuunaamaan” pelin oman näköisekseen.

Työryhmämme koostui kolmesta TTVO:n opiskelijasta ja kahdesta Tampereen yliopiston Hypermedialabran opiskelijasta. Työskentely alkoi helmikuussa 2009 ideoinnilla. Saimme projektiin melko vapaat kädet, joten ryhmän oli helppo sitoutua projektiin. Kehysraami, joka ryhmälle annettiin, oli tuottaa demo 2D  ”pelimoottorista”, jonka avulla käyttäjät voivat kustomoida pelin/animaation tekstuureja.

Tuunaamon tarkoituksena oli tuoda jotain uutta Summerin nettisivustoille. Itse uusia nettipelejä on turha tuottaa, sillä niitä on netti pullollaan. Tarvittiin siis jotain, joka houkuttaisi Summerin kohdeyleisöä, nuoria. Kohdeyleisö itsessään on erittäin hankala. Nykyajan nuoret ovat erittäin tietoisia ja taitavia internetin käyttäjiä. Ryhmän siis tuli tuottaa jotain semmoista, jota on tarpeeksi helppo käyttää, jotta mielenkiinto pysyy yllä, mutta ei kuitenkaan liian monimutkaista, jotta mielenkiinto ei lopahda sovelluksen hankaluuteen. Ryhmälle itselle nousi olennaiseksi osaksi tuottaa sovellus, jonka tärkeänä osana oli sosiaalisuus. Tämän pohjalta alettiin miettiä sovelluksen eri osa-alueita.

Toinen tärkeä kohderyhmä projektilla oli Summerin toimittajat. Tämän sovelluksen on tarkoitus helpottaa heidän työtään ja antaa heille työkalu tuottaa sisältöä nettiin nopeasti ja yksinkertaisesti.

Lopputulos nähtiin toukokuussa 2009. Lopullinen demo oli hieman erilainen alkuperäisestä ideasta.  Demona toimi ”sammakonkutupeli”, jossa käyttäjä pystyi muuttamaan sammakonkudun tekstuurin haluamakseen. Käyttäjä pystyy upottamaan oman tuunauksensa omaan profiiliinsa muiden arvosteltavaksi. Tämän avulla käyttäjää sitoutetaan Summerin internetsivustoon ja käyttäjät palaavat sivustolle uudestaan. Toimittaja-aspekti jäi demosta pois, ja sitä olisi tarkoitus tulevaisuudessa kehittää.

Tällä hetkellä projekti on odotusvaiheessa. Demon kehittäminen sovellukseksi vaatii työvoimaa ja paljon työtunteja. Tarkoituksena olisi tulevaisuudessa tuottaa valmis Tuunaamo.

Teksti: Siru-Emilia Määttä
Mediatuottaminen'07

Kuva: Suunnitelma Summerin Tuunaamosta, tekijät: Niko Kosonen, Antti Tolppanen ja Vilja Heinonen

0 comments: