torstai 8. huhtikuuta 2010

Mediatuottaja etsii oikeita kysymyksiä

Ensimmäiset mediatuottamisen koulutusohjelman (ylempi AMK) opiskelijat aloituskuvassa syyskuussa 2008. Leena Mäkelä kuvassa oikealla. Hakuaika toiseen aloitusryhmään päättyy 16.4.
Tämän päivän mediatuottaja johtaa monimutkaisia toimintoja laajassa verkostossa, eikä hän voi hallita kaikkia osa-alueita projekteissaan.  Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa keskitytäänkin kokonaisuuksien hallintaan ja ihmisten kanssa toimimiseen.

- Vastausten etsimistä johonkin kysymykseen voidaan pitää melko tarkasti määriteltynä ongelmana. 
 Todellisuus voi olla se, ettei tiedetä, mitä pitäisi tietää.  Haetaan ratkaisua esimerkiksi uudesta teknisestä sovelluksesta ja varsinainen pulma jää piiloon, pohtii koulutuspäällikkö Leena Mäkelä mediatuottajan työn vaativuutta.

Tutkinto oman työn ohessa, hanke oman työn avuksi

Medianomin koulutusohjelman opinnäytetöiden otsikot antavat hyvän kuvan tehtävien monipuolisuudesta. Esimerkiksi ”Järjestökampanjoinnin kehittäminen, Keskustanuorten ilmastokampanja”, tai ”Live Herring- eli miten uidaan disorganisaationa mediataidevirrassa” tuovat haasteita myös kouluttajille ja koulutuksen suunnittelijoille.

- Ylempi AMK -tutkinto suoritetaan työn ohessa ja opinnäytetyö omaan työyhteisöön. Kehittämishanke on yritykselle tärkeä ja opiskelija mallintaa opinnäytteensä myös yleisemmälle tasolle. Tavoitteena on käyttää samaa mallia hyödksi uusien hankkeiden koordinoinnissa.  Opintojen alussa jokainen opiskelija tekee kuvauksen yrityksen johtamisjärjestelmästä. Opiskellaan yleisiä asioita johtamisesta ja strategian sovittamisesta käytäntöön, vaikka opinnäytetyössä haetaankin konkreettista ratkaisua yksittäisen yrityksen ongelmaan, kuvailee Leena Mäkelä

Muutos verkko-opetukseen tapahtuu vähitellen

Tammikuussa kasvatustieteen tohtoriksi väitellyt Leena Mäkelä tutki väitöskirjatyössään verkko-opetukseen liittyvää muutosta ja analysoi digitaalisen toimintaympäristön käytäntöjä sekä verkkokurssilaisten vuorovaikutusta.  Verkko-opetus on tärkeä osa työn ohella opiskelevien medianomien kouluttautumista, lähipäiviä on vähemmän ja ne käytetään tehokkaasti.

- Virtuaaliset oppimisympäristöt eivät sinänsä ratkaise mitään, tärkeintä on saada opiskelijat allokoimaan aikaa opiskeluun.  Lähiopetus on meillä perinteenä perusopetuksesta alkaen, muutos ei tapahdu käden käänteessä. Ei siihen ole mitään tarvettakaan, kehitys etenee omaa tahtiaan ja käyttökelpoisimmat menetelmät otetaan luonnolliseksi osaksi opetusta ja opiskelua, silloin kun ne ovat parempia kuin entiset. Tekniikat tai alustat eivät sinänsä opiskele, opiskelijan pitää joka tapauksessa tehdä työtä ja ponnistella olipa menetelmä mikä tahansa, toteaa Leena Mäkelä.

Haastattelu: Suoma Rantonen
|||
Haku Mediatuottamisen koulutusohjelmaan (ylempi AMK) käynnissä 16.4. saakka
Hakusivut
Vuoden 2008 opetussuunnitelma

Aiemmat jutut mediatuottamisen kouilutusohjelmasta 
|||

0 comments: