lauantai 18. syyskuuta 2010

Kuvataideopiskelijasta kuraattoriksi

Mari Ljokkoi tutkii Inter-Cool –näyttelyssä venäläisen AES+F –taiteilijaryhmän kolmikanavaista videoinstallaatiota ”Last Riot”.
Kuvataiteen opiskelija Mari Ljokkoi tutustuu Inter-Cool 3.0 -näyttelyssä Dortmundissa kuraattorin työhön kuvataiteilija Pekka Niskasen assistenttina. Mari Ljokkoi tähtää kuvataiteen opintojen jälkeen kuraattorikoulutukseen ja on tätä silmällä pitäen suunnitellut yhdessä koulutusohjelman kanssa oman opintokokonaisuuden, jossa kuraattorin työtehtäviin tutustuminen on mahdollista.
  
Suomessa itsenäisesti toimivat kuraattorit ovat harvinaisia, mutta museot palkkaavat ulkopuolisia asiantuntijoita toteuttamaan näyttelyjä, jos museolla ei ole itsellään tarvittavaa asiantuntemusta. Kansainvälisellä nykytaiteen kentällä kuraattorit toimivat portinvartijoina taiteilijoiden ja suurten näyttelyjen välillä. Taiteilijan ammatin eräs tärkeä osa ovat kuraattoritapaamiset, joiden kautta taiteilijoiden teoksia valitaan galleroihin, museoihin ja biennaleihin.

Mari Ljokkoi toteuttaa yhdessä Pekka Niskasen kanssa Dortmundin MedienKunstVereinissa esillä olevan näyttelyn Tampereen Werstaalle kesäksi 2011. Ljokkoi kuratoi näyttelyn yhteyteen myös oman kokonaisuuden, joka toimii varsinaisen näyttelyn oheistapahtumana.

0 comments: