keskiviikko 3. lokakuuta 2012

Kulttuurilehtien laatupalkinto Rajataide ry:n 1/2 -lehdelle

Kuvataiteen valtionpalkinnon luovutustilaisuudessa kuvassa vas.
Pirjetta Brander, Maija Kovari, ministeri Paavo Arhinmäki,
Teppo Jäntti, Anne Lehtelä, Johanna Havimäki, Veikko Halmetoja,
Karoliina Paappa, Jussi Koitele, Krister Gråhn, Saara Toivonen.

Tamperelaisen Rajataide ry:n voittoputki jatkuu. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on jakanut kulttuurilehtien laatupalkinnot. Kolmatta kertaa jaettavat palkinnot menivät 1/2 –lehdelle, Anandalle, Bassolle ja Jänkälle. Laatupalkinnot ovat suuruudeltaan 10 000 euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista taiteen edistämiseen osoitetuista määrärahoista. Ministeriö myöntää laatupalkinnot kuultuaan kulttuurilehtilautakuntaa.

Onnea jälleen kerran, 1/2-lehti, Rajataide ry ja Tamkin kuvataiteen alumnit ja opiskelijat!

Laatupalkintoperustelut:


1/2 -lehti

1/2 -lehti on neljän ilmestymisvuotensa aikana tuonut raikkaan tuulahduksen suomalaiseen kuvataidekeskusteluun ja -kritiikkiin. 1/2-lehti on etsinyt uusia tapoja lähestyä taidetta ja puhua siitä moniäänisesti - lehti on myös onnistunut tässä pyrkimyksessään.

1/2-lehti ei ole kaihtanut vaikeita tai yllättäviä aiheita, se on nostanut esiin uusia ilmiöitä ja rohkeasti mennyt taiteen katvealueille, jotka muilta julkaisuilta ovat jääneet huomiotta. Lehti seuraa kiitettävästi näyttelyitä ja taiteen tapahtumia myös muualla kuin Helsingissä ja monipuolistaa merkittävästi kuvataidelehtien perinteistä tarjontaa. Lehti puhuu kiinnostavasti myös arkisista taiteen tekemiseen liittyvistä aiheista sekä tarkastelee paitsi taiteen tapahtumia, myös taiteen ja taiteilijan asemaa yhteiskunnassa.

1/2-lehti on tehnyt poikkeuksellisia toimituksellisia ratkaisuja kuten vuosittain vaihtuvat, vierailevat päätoimittajat. He ovat pääsääntöisesti olleet kuvataiteilijoita jotka oman työnsä ohessa ovat halunneet antaa panoksensa myös kuvataiteen julkiseen keskusteluun. 1/2 -lehti onkin kiitettävästi pyrkinyt innostamaan taiteilijoita itseään kirjoittamaan ja puhumaan työstään ja taiteesta. Perinteisesti taiteen julkisuus on ollut taidehistorioitsijoiden hallitsemaa, mutta aikalaistaiteessa taiteilijoiden oma näkökulma on yhtä tärkeä.

Lehden tuorein päätoimittaja on asettanut tavoitteekseen nostaa oman vuotensa aikana esiin kysymyksiä kuten missä on taiteen ja taiteilijan paikka, kenen ehdoilla ja rahoilla taidetta tehdään ja tuotetaan tulevaisuudessa, miten käy taiteen koulutuksen ja mitä kansainvälistyminen tarkoittaa. Nämä tavoitteet antavat hyvän kuvan siitä mihin 1/2-lehti yleensäkin on tavoitteensa asettanut.

1/2-lehteä julkaisee tamperelainen taideyhdistys Rajataide ry, joka lehden julkaisun lisäksi ylläpitää myös galleriaa ja näyttelytoimintaa Tampereella. 

0 comments: