tiistai 13. joulukuuta 2011

Opintomatka: Tie työelämälähtöisyyteen


Opintomatkan on tuotava lisäarvoa opetukseen. Myös matkakohteiden sisällön on istuttava pedagogisesti meneillään oleviin kursseihin. Tampereen ammattikorkeakoulun Virtain toimipisteessä on jo useita vuosia pyritty järjestämään jokaiselle ryhmälle vuosittain alaan liittyviä opintomatkoja tai yritysvierailuja. Vaikka opettajille matkajärjestelyt teettävätkin ylimääräistä työtä, saadaan niiden kautta tehokkaasti rakennettua yhteyksiä ja verkostoja työelämän kanssa. Työelämän havainnointi on tärkeää nimenomaan aidossa ympäristössä. Yrityksen edustajan luennointi luokassa ei anna yhtä paljon kokemuksia kuulijoilleen.

Matkakohteiden suunnittelussa on tehty yhteistyötä myös eri oppiaineiden opettajien kanssa. Jo kahtena vuonna käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun opiskelijat ovat osallistuneet ruotsin ja markkinointiviestinnän tunteihin yhdistettyyn opintomatkaan ruotsinkieliselle Pohjanmaalle. Ruotsin lehtori Merja Ritola ja viestinnän opettaja Heli Antila ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Korkeakoulun ulkopuolella tapahtuva opiskelu on erittäin tärkeää myös viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmista.

Miten ruotsin ja markkinointiviestinnän oppisisällöt sitten ovat yhdistettävissä? Yllättävän helposti. Kun suunnataan ruotsinkieliselle alueelle, päästään kuulemaan ruotsin kieltä oikeassa tilanteessa. Markkinointiviestintä yhdistyy luontevasti yritysvierailuihin alasta riippumatta. Ryhmän kanssa voidaan käydä keskusteluja myöhemmin muun muassa siitä, millaisena vierailuorganisaation sisäinen ja ulkoinen viestintä, esitellyn ohjelmaformaatin imago tai ammattilaisten presentaatio näyttäytyivät opiskelijoille. Joskus vierailukohteiden internet-sivuja on analysoitu etukäteen. Jopa taukopaikkojen visuaalisesta imagosta ja viihtyvyydestä on käyty matkoilla keskustelua.

Tänä vuonna tutustuttiin Seinäjoki-areenan messujärjestelyihin. Messuja markkinointiviestintäkanavana esitteli suomeksi Kristiina Rajasaari Etelä-Pohjanmaan Pytinki Oy:stä. Vierailukohde sai erittäin paljon kiitosta toisen vuoden opiskelijoilta, jotka työskentelevät tällä hetkellä oman osuuskuntansa MediataideM:n kautta. Messumarkkinoinnista löytyi kaksikin hyötynäkökulmaa - toisaalta mahdollisuus osallistua itse ammattilaismessuille, toisaalta mahdollisuus tuottaa messumateriaaleja tai videolähetyksiä messuilta. Näin käsitys omasta toimialasta laajeni yritysvierailun perusteella.

- Emme olleet aiemmin ajatelleetkaan, miten monipuolisiin työtehtäviin koulutuksemme valmistaa, kuvailivat opiskelijat vierailun jälkeen.


Anna Ruda kertoi vierailijoille Närbild-ohjelman teosta.

Vaasassa tutustuttiin Ylen Närbild-ohjelman ohjaajan työnkuvaan tuottaja Anna Rudan johdolla. Presentaatio pidettiin kokonaan ruotsiksi. Tutustumiskierros tehtiin myös Yle/ Vaasan studiotiloihin sekä muun muassa rekvisiittavarastoon. Keskustelujen ohessa tuli perehdytys ohjaajan työskentelyyn ja ajankohtaisohjelmien tuottamiseen.


On tärkeää tiedostaa ruotsin merkitys kaksikielisillä seuduilla. Hyvä kielitaito voi avata uusia työmahdollisuuksia. Opiskelijoille on myös positiivinen kokemus käydä ruotsinkielistä keskustelua autenttisessa tilanteessa - ja huomata pärjäävänsä toisella kotimaisella kielellä. Kielitaito liittyy aina myös kansainvälistymiseen. Vaikka englanti onkin kansainvälinen bisneskieli, saattaa myös vahva ruotsin taito avata kansainvälistymismahdollisuuksia Pohjoismaissa.


Heli Antila, viestinnän opettaja

Taide, musiikki ja media/ TAMK, Virrat

0 comments: