sunnuntai 20. maaliskuuta 2011

Millainen on käsikirjoittajan työharjoittelu?


Elokuva- ja televisiokäsikirjoittamisen opiskelijalta vaaditaan usein hiukan kekseliäisyyttä, jotta oman alan harjoittelupaikka löytyisi. Tänä keväänä tilanne oli tavallista otollisempi, kun ohjaaja Claes Olssonin Näsilinna 1918 -draamadokumentin käsikirjoitustiimiin haettiin opiskelijavahvistuksia Tampereen ammattikorkeakoulun käsikirjoittajista.

Haasteeseen vastasivat elokuva-ja televisioilmaisun opiskelija Hanna Lappalainen sekä MA in Screenwriting -tutkintoa suorittavat Juha Karvanen, Ville Räisänen ja Ulpu-Maria Lehtinen.

Niinpä joulukuussa alkoi opiskelijoiden kahden ja puolen kuukauden aikamatka vuoteen 1918. Ensiksi tiimi kartutti kirjallisuuden avulla tietojaan Näsilinnan taistelusta ja muista vuoden 1918 tapahtumista.

Koska elokuvan tavoitteena oli kertoa realistisesti ja kaunistelematta sodan tapahtumista, erityisesti Näsilinnan taistelusta, nousi käsikirjoittajatiimin tärkeäksi tehtäväksi tapahtumien tarkka selvittäminen ja päähenkilöiden valinta lukuisten mukana olleiden sotilaiden joukosta.

Pääaineistona olivat Näsilinnaan hyökänneiden Melinin komppanian miesten ruotsinkieliset haastattelut 1920-luvulta, joita löytyi arkistoista noin viisisataa sivua. Näiden haastatteluiden läpikäyminen ja päähenkilöiden etsiminen oli tiimiläisille mielenkiintoinen urakka, johon ohjaaja Olsson heidät johdatti. Haastatteluiden lukeminen nosti esiin monta yksilöllistä, koskettavaa näkökulmaa sotaan.

Käsikirjoitusharjoittelijoiden tehtäviin kuului myös uutisten etsiminen vanhojen sanomalehtien mikrofilmeiltä, näyttelykirjeiden tutkiminen kaupunginarkistossa, yhteydenotot historiantutkijoihin sekä vanhojen valokuvien ja mahdollisten kuvauspaikkojen etsiminen. Todellisten tapahtumakulkujen selvittäminen ei aina ollut helppoa, sillä etenkin punaisten puolelta lähteitä on säilynyt varsin niukasti.

Kaiken kaikkiaan työharjoittelu opettikin paljon historiallisen ielokuvan käsikirjoittamisesta ja ennakkosuunnittelusta, sekä historiallisen tiedon hakemisesta ja arvioinnista. Nyt käsikirjoitustiimin opiskelijajäsenten urakka on ohi, ja lopullisen käsikirjoituksen työstämisestä vastaavat Olsson ja kirjailija Robert Alftan. Elokuva Taistelu Näsilinnasta 1918 kuvataan Tampereella tänä keväänä.

Ulpu-Maria Lehtinen
|||
Lue lisää MA in Screnwriting opinnoista
|||

0 comments: