keskiviikko 19. joulukuuta 2012

Uuden opiskelijan esite on julkaistu!Tämänsyksyisen Print Design -kurssin opiskelijat saivat tehtäväkseen tuottaa ensi vuonna aloittaville IMP -tutkinto-opiskelijoille esitteen. Ryhmämme, joka koostui kaikkiaan 25:stä opiskelijasta (IMP- ja vaihto-opiskelijoista) jakautui aluksi kolmeen pienempään ryhmään, jotta sisällöntuotanto olisi mahdollisimman ripeää tiukasta aikataulusta johtuen. Nämä kolme ryhmää tuottivat esitteeseen kukin yhden luvun: "Getting around", "Culture" ja "Student life". Kuten lukujen nimistä voi päätellä, esite antaa uudelle opiskelijalle eväitä liikkumiseen, suomalaiseen kulttuuriin ja opiskelijaelämään.

Kurssitehtävän tarkoitus oli harjaannuttaa opiskelijoita toimimaan ongelmapohjaisen oppimisen pohjalta. Mielestäni lopputulos oli tästäkin näkökulmasta katsottuna onnistunut.

Vasemmalla esite, oikealla taiteltava pienoiskartta

Vain reilun kuukauden työskentelyn jälkeen kurssimme oli tuottanut eheännäköisen ja informatiivisen esitteen. Periaatteessa jokainen opiskelija sai toteuttaa esitteeseen yhden sivun, samalla noudattaen joitakin ennaltamääriteltyjä sääntöjä.


Yksi näistä säännöistä oli monokromaattisen värityksen käyttö kuvituksessa. Tällä oli tarkoitus luoda selkeä lukukokemus, kun eri kappaleet voidaan yhdistää tiettyyn väriin.

Hienosäädön jälkeen lähetimme esitteen pdf-tiedostona Pekka Lähteelle. Paino-Arra painoi esitteen ja sen liitteen, Tampereen pienoiskartan, moitteettomalla laadulla.

0 comments: