keskiviikko 17. kesäkuuta 2009

Format Factory Finland Tampereelle?


TAMKin tilaaman esiselvityksen mukaan on Suomella hyvät edellytykset nousta tv-formaattien tuottajaksi ja viejäksi. Kansainvälinen läpimurto edellyttää kuitenkin osaamisen ja voimavarojen keskittämistä. Kesäkuun alussa julkistetussa esiselvityksessä ehdotetaan tv-formaattien kehittely- ja tuotantokeskuksen perustamista Tampereelle.

Suomen Formaattitehtaan (Format Factory Finland, FFF) perustamisella tavoitellaan Suomeen uudenlaista toimintamallia, joka kehittää televisiokulttuuria, lisää työpaikkoja ja kansainvälistä vientiä sekä lisää Suomen tunnettuutta televisio- ja sisällöntuotantomaana.

Osaamiskeskittymän myötä Suomesta voisi tulla tv-formaattien kehittäjä ja viejä. Suomeen voitaisiin myös houkutella kansainvälistä formaattituotantoa, visioi projektipäällikkö Markku Veima Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Televisioformaattien markkinat ovat maailmanlaajuisesti noin neljän miljardin euron arvoiset. Suomalaisten formaattien vientitulot ovat toistaiseksi olleet vuosittain alle miljoona euroa, arvioidaan esiselvityksessä.

Suomessa on paljon ideoita ja taitoa tv-formaattien luomiseen, mutta niiden jalostamiseen valmiiksi tuotteiksi ja markkinointiin ei ole toistaiseksi ollut tarpeeksi resursseja, Veima kertoo.

Suomen vahvuuksia ovat esiselvityksen mukaan mm. edullinen kustannustaso ja tehokkuus, originaalit ideat sekä kielitaito ja teknologiaosaaminen. Heikkouksia ovat mm. rahoituksen puute ja markkinoinnin valmistelemattomuus.

Suomalaisten tv-formaattien markkinoinnin tueksi ei ole myöskään saatu kerättyä katsojainformaatiota, koska formaatit eivät ole saaneet ohjelma-aikaa kotimaisilla kanavilla, kertoo esiselvityksen koonnut Timoteus Tuovinen Aito Media Oy:stä.

Formaattitehtaan perustamista varten ehdotetaan kaksivuotista jatkohanketta.

Esiselvityksessä kuvataan formaattiliiketoiminnan tila ja lähitulevaisuuden mahdollisuudet Suomessa ja kansainvälisesti.
Lisäksi selvityksessä esitetään ehdotuksia formaattien markkinoinnin tehostamiseksi sekä tarkastellaan alan lainsäädäntöä. Esiselvityksen ovat laatineet Aito Media Oy ja Digital Media Finland sekä Lexia Oy (juridiikka) ja Small World (kansainvälinen katsaus).

Esiselvitys tehtiin opetusministeriön TAMKille myöntämän Euroopan sosiaalirahaston (ESR) määrärahan turvin.

Lue esiselvityksen verkkoversio:
Tampereen ammattikorkeakoulu: Suomen formaattitehdas -valmisteluhankkeen esiselvitys – Format Factory Finland, Feasibility Study, toukokuu 2009.

0 comments: