sunnuntai 27. maaliskuuta 2011

TTVO hakee leikkauksen ja visuaalisen suunnittelun lehtoreita

Kuva: Ville Salminen

Sanaa liikkeelle: TTVOlla on kaksi lehtorin paikkaa avoinna!


Elokuvan ja television koulutusohjelmaan:
LEHTORI, kuvaleikkaus ja jälkituotanto
Tehtävänä ovat:
  • elokuva- ja televisio-ohjelmien jälkituotantojen ohjaaminen
  • kuvailmaisun opettaminen.
Arvostamme:
  • taiteellista ansioituneisuutta
  • perehtyneisyyttä kuvankäsittelyyn ja jälkituotantoon
  • kykyä edistää moniammatillista yhteistyötä
  • kykyä osallistua työelämälähtöiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Kuva: Ville Salminen

Englanninkieliseen median koulutusohjelmaan:
SENIOR LECTURER, Visual Design
The duties are:
  • teaching and organizing courses in visual design
  • tutoring R&D and student projects.
We appreciate:
  • wide comprehension of contemporary interactive media
  • experience in design for games and mobile applications.
Yksityiskohtaiset tiedot:
TAMKin virallinen hakuilmoitus
|||
Dedis 8.4!
|||

0 comments: