Viestinnän ko. Virrat

Virtain viestinnän koulutusohjelma, TAMK

Viimeiset opiskelijat aloittivat opintonsa Virroilla syksyllä 2012. Viimeiset opintojaksonsa he suorittivat Tampereella, sillä toiminta siirtyi Mediapolikseen tammikuussa 2015. Viestinnän koulutusohjelmaan ei enää oteta uusia opiskelijoita.

Virroilla toimivan yrittäjyysosaamispainotteisen viestinnän koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot olivat:
• musiikin ja musiikkitapahtumien tuottamiseen sekä markkinointiin keskittyvä digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin suuntautumisvaihtoehto
• sisällön tuottamiseen monipuolisesti erilaisiin visuaalisiin mediaformaatteihin keskittyvä käsikirjoittamisen ja kuvallisen ilmaisun suuntautumisvaihtoehto.